Informacje ogólne

Fragmenty niektórych wydarzeń jakie organizuje Tango-Warszawa są utrwalane w formie fotografii i/lub filmów. Robimy to w celach dokumentacyjnych, informacyjnych, edukacyjnych bądź promocyjnych. Również dla Ciebie na pamiątkę wspólnie spędzonych chwil.

W zdecydowanej większości posiadane i upubliczniane przez nas zdjęcia są zwolnione z konieczności uzyskiwania Twojej indywidualnej zgody na rozpowszechnienie wizerunku.Bardzo często wizerunek nie jest głównym motywem fotografii a utrwalona na fotografii osoba stanowi tylko część zgromadzenia bądź wydarzenia ( przykład : zdjęcia grupowe ). Dodatkowo istotne jest że zdecydowana większość zdjęć propaguje wydarzenie z życia publicznego, kulturalne bądź sportowe oraz nie narusza dóbr osobistych właściciela wizerunku.

Udział w naszych wydarzeniu oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na utrwalenie oraz nieodpłatne rozpowszechnienie swojego wizerunku w serwisie internetowym www.tango-warszawa.pl oraz na zarządzanych przez nas profilach społecznościowych w sieciach Facebook, Instagram, Google+

 

Szanujemy Twoje decyzje

  • Każdy kto korzysta z imprez przez nas organizowanych i nie wyraża zgody na rozpowszechnianie wizerunku jest obowiązany zgłosić to osobie prowadzącej daną imprezę. Dołożymy starań by Twoje prawa nie zostały naruszone, w skrócie nie będziemy robili Ci zdjęć 😉
  • W każdej chwili możesz się z nami skontaktować i poprosić o usunięcie z naszej strony zdjęcia zawierającego Twój wizerunek.
  • Wierzymy we współpracę opartą na wzajemnym zaufaniu, deklarujemy więc że zdjęcie lub film usuniemy ze strony w możliwie krótkim czasie bez dociekania o przyczyny podjętej decyzji. Rezerwujemy sobie przy tym prawo by zamiast kasowania zdjęcia usunąć tylko  Twój wizerunek, np poprzez rozmazanie.
  • Informujemy, że nie przekazujemy i nie sprzedajemy wizerunku Uczestników naszych imprez osobom trzecim lub instytucjom.