Podziel się

W zgodzie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO/GDPR)

Kto jest administratorem Twoich danych?

Właścicielem witryny internetowej tango-warszawa.pl raz administratorem danych osobowych jest firma Andrzej Bernaś z siedzibą w Warszawie, ul.Kopińska 36a/57, NIP 895-166-83-97 ( określana dalej jako „Administrator” lub „My”). Kontakt z Administratorem : [email protected]

 

Jakie dane przetwarzamy?

 • W przypadku kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie lub uczestniczysz w naszych zajęciach tanecznych : imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, w niektórych przypadkach wizerunek ( zdjęcie)
 • Jeśli korzystasz z funkcjonalności formularza kontaktowego i/lub korespondujesz z nami elektronicznie : imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres IP
 • Jeśli jesteś uczestnikiem organizowanego przez nas wyjazdu : imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego, adres IP, w niektórych przypadkach wizerunek ( zdjęcie)

 

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie w związku z prowadzoną korespondencją elektroniczną, w wyniku korzystania z funkcjonalności naszej witryny internetowej ( formularz kontaktowy, formularz rejestracji na zajęcia taneczne ), podałeś je nam na piśmie lub telefonicznie bądź też w związku z transakcjami finansowymi

Za każdym razem podanie Twoich danych jest dobrowolne lecz niezbędne dla przetworzenia zapytania lub realizacji usług.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

 • świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności rejestracja uczestników zajęć tanecznych, wyjazdów z tańcem, itp.
 • weryfikacja poprawności danych przesłanych podczas rejestracji
 • dostarczanie Klientom informacji na temat naszych usług
 • prawidłowa obsługa płatności
 • obsługa reklamacji, dokonywanie zwrotu środków w przypadku odstąpienia od umowy, dochodzenie praw w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń
 • rzetelnie i bezpiecznie obsługa kierowanej do nas korespondencji elektronicznej
 • zapewnienie pełnej funkcjonalności witryny internetowej, w tym funkcji marketingowych ( marketing bezpośredni produktów i usług własnych )
 • prowadzenie statystyk

Niezależnie od RODO Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z odrębnymi przepisami (np. dla celów podatkowych i rachunkowych).

 

Na jakie podstawie przetwarzany Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO : niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnione interesy polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu oferty Administratora.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przetwarzamy tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym :

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

Po upływie 5 lat dane są kasowane.

 

Poniżej przedstawiamy prawa jakie przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 • dostęp do Twoich danych osobowych,
 • sprostowanie danych osobowych
 • cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • ograniczenie przetwarzania danych
 • żądanie przeniesienia danych do innego administratora,
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności serwisu internetowego, a także uniemożliwić świadczenie usług oferowanych przez Administratora.
 • w celu realizacji praw i otrzymania wszelkich dodatkowych informacji odnośnie Twoich danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem : [email protected]

 

Usługi zewnętrzne i odbiorcy danych

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniższa lista wskazuje na możliwych odbiorców Twoich danych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia strony internetowej, w szczególności hostingodawca
 • dostawca płatności
 • dostawca usług księgowych i rachunkowych
 • osoby oraz firmy współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
 • podmiot zapewniający system mailingowy
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • podmiot zapewniający usługi statystyczne
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

 

Czy Twoje dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Wykorzystujemy oprogramowanie analityczne Google Analytics, oraz w niektórych przypadkach korzystamy z mechanizmu Google reCAPTCHA do sprawdzania czy działania danego użytkownika nie są wywoływane przez oprogramowanie udające ludzi, czyli tak zwane "roboty". W tym przypadku możemy przekazać Twój adres IP firmie Google LLC ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Podejmujemy działania w serwisach społecznościowych oraz wykorzystujemy wtyczki oraz narzędzia pochodzące z  serwisów takich jak Facebook, Google+, Instagram.

 

Uwagi dodatkowe

Nasza witryna zawiera linki oraz odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

 

Dziękujemy Ci że jesteś z nami!